Меню
Адміністрація клініки
Директор
Андрій Ігорович Семененко
Доктор медичних наук, професор
Лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії
Народився в 1984 році в м. Вінниця.
З 2001 по 2007 рік навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.
З 2007 по 2009 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія».
29.02.2012 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-гіперосмолярного розчину на морфофункціональний стан печінки при опіковій хворобі».
19.09.2017 захистив докторську дисертацію на тему: «Стратегія вибору інфузійної терапії при гострому ішемічному інсульті (експериментальне та клінічне дослідження)».
З 2009 року працює на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2019 року директор Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор та співавтор 105 друкованих праць: 74 статтей, 24 тез у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 4 патентів на корисну модель, 3 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров'я, 1 підручника «Фармакотерапія».
Медичний директор
Олександр Васильович Стопінчук
Кандидат медичних наук, доцент
Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії
Закінчив Вінницький державний медичний університет в 1995 р.
Пройшов інтернатуру по медицині невідкладних станів.
З 1997 р. – лікар спеціалізованої кардіологічної бригади Вінницької міської станції ШМД.
В 2001 році поступив в заочну аспірантуру по спеціальності "Клінічна фармакологія".
В 2006 році захистив дисертацію «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності метопрололу шляхом його сумісного використання з тіотриазоліном або з мебікаром» та отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Клінічна фармакологія».
Асистент курсу клінічної фармакології з 2004 року.
Доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології з 2014 року.
З 2021 року медичний директор Університетської клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.