Завідувач відділення – Крижанівська Людмила Олександрівна

Електронна пошта – therapy@uc.vnmu.edu.ua
Тел: +380432632882

У терапевтичному відділенні здійснюється діагностика і лікування захворювань внутрішніх органів:

 • хвороб серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, кардіоміопатії, хронічна серцева недостатність);
 • захворювань шлунково-кишкового тракту ( виразкова хвороба, гастрит, цироз печінки, гепатит, холецистит, коліти);
 • захворювань органів дихання (ХОЗЛ, гострий та хронічний бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма);
 • хвороб суглобів та сполучної тканини ( ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, остеоартроз, подагра тощо);
 • захворювань нирок ( гострий пієлонефрит, хронічна хвороба нирок).

Лікарі відділення

Крижанівська Людмила Олександрівна

Лікар-терапевт вищої категорії, завідувач відділення.
Стаж роботи: 35 років.

Грущенко Сергій Анастасійович

Лікар-терапевт другої категорії.
Стаж роботи: 9 років.

У складі відділення працюють співробітники кафедр університету

Солєйко Олена Віталіївна

Лікар-терапевт вищої категорії.
Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №2 ВНМУ ім. М.І Пирогова,
Автор та співавтор понад 250 наукових праць, у тому числі з історії медицини, багатьох публікацій у наукових медичних виданнях України та зарубіжжя, науково-популярних статей і нарисів, 10 патентів на винахід.
Пріоритетні напрями діяльності:
– Консультативний прийом з приводу  кардіологічних, пульмонологічних, ревматологічних, гастроентерологічних захворювань.
– Лікування та консультування пацієнтів з приводу захворювань внутрішніх органів у стаціонарних відділеннях клініки.
– Наукова діяльність.

Щербенюк Наталія Василівна

Лікар-терапевт вищої категорії.
Кандидат медичних наук, асистент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова, . У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Клінічна фармакологія».
Автор та співавтор 27 наукових публікацій.
Стаж роботи: 22 роки.
Пріоритетні напрями діяльності:
– діагностика та лікування захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та шлунково-кишкового тракту.

Осипенко Ірина Павлівна

Лікар-кардіолог.
Кандидат медичних наук зі спеціальності «Кардіологія», асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Стаж роботи: 13 років.
Пріоритетні напрями діяльності:
– Виявлення та модифікація факторів ризику у пацієнтів без видимих порушень серцево-судинної системи (профілактика серцево-судинної патології).
– Лікування захворювань серцево-судинної системи:
артеріальна гіпертензія (первинний підбір схеми антигіпертензивної терапії, корекція лікування);
– Ішемічна хвороба серця (стенокардія, стан після перенесеного інфаркту міокарда (лікування, реабілітація);
– Порушення ритму серця (аритмії);
– Серцева недостатність;
– Лікування дисліпідемій різного генезу (підвищення холестерину).

Маслоїд Тетяна Миколаївна

Лікар-терапевт вищої категорії.
Асистент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Стаж роботи: 19 років.
Автор та співавтор понад 50 наукових публікацій.
Пріоритетні напрями діяльності:
– Діагностика та лікування кардіологічної, пульмонологічної, шлунково-кишкової, ревматологічної патології.
– Консультативний прийом у поліклініці та лікування пацієнтів у терапевтичному стаціонарі.

Покази до госпіталізації

 • Пульмонологія
 1. Негоспітальна пневмонія, неускладнена
 2. Хронічне обструктивне захворювання легень (І-ІУ ст.)
 3. Бронхіальна астма.
 4. Бронхіти.
 5. Бронхоектатична хвороба.
 • Ревматологія
 1. Анкілозуючий спондилоартрити
 2. Вузликовий періартеріїт
 3. Хронічна ревматична хвороба серця
 4. Артрози
 5. Подагра
 6. Реактивні артрити
 7. Ревматоїдний артрит
 8. Системний червоний вовчак (хронічний перебіг)
 9. Системна склеродермія(хронічний перебіг)
 • Гастроентерологія
 1. Гастро-езофагеальна рефлюксна хвороба
 2. Жовчо-кам’яна хвороба. Хронічний холецистит, неускладнений (в стадіях загострення)
 3. Неспецифічний виразковий коліт (в стадії загострення)
 4. Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки
 5. Хронічні гастрити
 6. Хвороба Крона (в стадії загострення)
 7. Хронічний панкреатит, неускладнений (в стадії загострення)
 8. Хронічний гепатит нез’ясованої етіології
 9. Цирози печінки, неускладнений кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу та вираженою портальною гіпертензією
 • Кардіологія
 1. Гіпертонічна хвороба
 2. Кардіоміопатії
 3. Вроджені вади серця
 4. Ішемічна хвороба серця
 5. Хронічні порушення ритму та провідності
 • Ендокринологія
 1. Цукровий діабет з множинними ускладненнями при відсутності ознак коми, за виключенням гіпоглікемічної (при зверненні)