Семененко Андрій Ігорович


Доктор медичних наук, професор.
Лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії.


Народився в 1984 році в м. Вінниця.
З 2001 по 2007 рік навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.
З 2007 по 2009 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «Анестезіологія».
29.02.2012 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-гіперосмолярного розчину на морфофункціональний стан печінки при опіковій хворобі».
19.09.2017 захистив докторську дисертацію на тему: «Стратегія вибору інфузійної терапії при гострому ішемічному інсульті (експериментальне та клінічне дослідження)».
З 2009 року працює на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2019 року директор Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор та співавтор 105 друкованих праць: 74 статтей, 24 тез у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 4 патентів на корисну модель, 3 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 1 підручника «Фармакотерапія».

Facebook