Університетська клініка (УКл) ВНМУ ім. М.І. Пирогова утворена через реорганізацію Міської клінічної лікарні №2 шляхом її приєднання до ВНМУ ім.М.І. Пирогова згідно наказу МОЗ України №1380 від 07.11.2017 р.

На сьогоднішній день УКл ВНМУ ім. М. І. Пирогова має в своєму складі 5 відділень:

До стаціонарних відділень відносяться: хірургічне на 30 ліжок, терапевтичне на 25 ліжок та неврологічне відділення на 25 ліжок. Фізіотерапевтичне відділення проводить лікування як амбулаторних, так і стаціонарних хворих.
Амбулаторно–діагностичне відділення проводить амбулаторну висококваліфіковану консультативну допомогу населенню.

УКл ВНМУ ім. М.І. Пирогова має у своїй структурі рентгенологічні та флюорографічні кабінети, УЗД-кабінет, кабінет функціональної діагностики, різнонаправлені лабораторії, такі як: клініко–діагностична, бактеріологічна, патоморфологічна та лабораторію полімеразної ланцюгової реакції, які дозволяють у повному обсязі проводити діагностичні обстеження хворих в межах одного лікувального закладу.

УКл ВНМУ ім. М.І. Пирогова є навчально-клінічною базою для кафедр ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а саме: загальної хірургії, ЛОР-хвороб, внутрішньої медицини, клінічної фармації та клінічної фармакології, медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, акушерства та гінекології №2, анестезіології, ІТ та МНС, очних хвороб, шкірно-венеричних хвороб, променевої діагностики, променевої терапії та онкології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, ендокринології з курсом післядипломної освіти, працівники яких надають висококваліфіковану медичну допомогу населенню.

В амбулаторно–діагностичному відділенні постійно ведуть консультативний прийом провідні спеціалісти професорсько–викладацького складу ВНМУ ім. М.І. Пирогова, що сприяє доступності високоспеціалізованої медичної допомоги для населення.

Записатися на консультацію до спеціаліста УКл ВНМУ ім. М.І. Пирогова може кожен, хто потребує спеціалізованої лікарської допомоги, так як амбулаторно-діагностичне відділення забезпечує консультативну допомогу для всіх пацієнтів, які звертаються самостійно або за направленням з інших медичних установ відповідно до запису на рецепції.


Facebook сторінка клініки